ขุดบ่อปลาดุก - YouTube
0.66520404815674


ขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบแบบได้สองต่อ

เลี้ยงกบแบบได้สองต่อ

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เลี้ยงง่าย ดูแลง่าย และประหยัด

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เลี้ยงง่าย ดูแลง่าย และประหยัด

ปลานิลมาแล้วจ้า

ปลานิลมาแล้วจ้า

ไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง.mpg

ไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง.mpg

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

วิธีเลี้ยงกบ

วิธีเลี้ยงกบ

น้ำตกหินเทียมบ่อปลาคาร์ฟ.mp4

น้ำตกหินเทียมบ่อปลาคาร์ฟ.mp4

เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยกำไรบ่อละแสน

เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยกำไรบ่อละแสน

ขายปลาดุกบิ๊กอุย พ่อให้มาฟาร์ม.mp4

ขายปลาดุกบิ๊กอุย พ่อให้มาฟาร์ม.mp4

ยิ่งขุดยิ่งเจอทางสว่าง

ยิ่งขุดยิ่งเจอทางสว่าง

เกษตรปราณีต 1 ไร่ - 2/4

เกษตรปราณีต 1 ไร่ - 2/4

การเลี้ยงกบและปลาดุก

การเลี้ยงกบและปลาดุก

วิธีทำบ่อปลาเอง

วิธีทำบ่อปลาเอง

1 ไร่ไม่ยากไม่จน

1 ไร่ไม่ยากไม่จน

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (1)

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (1)

ผสมเทียมปลาดุก

ผสมเทียมปลาดุก

5นาทีที่เมืองตรัง ปลาบ่อพลาสติก

5นาทีที่เมืองตรัง ปลาบ่อพลาสติก

19 ปลาดุกบิ๊กอุย

19 ปลาดุกบิ๊กอุย

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุก

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุก

Build รวมภาพตอนสร้างบ่อเลี้ยง

Build รวมภาพตอนสร้างบ่อเลี้ยง

เทคนิคการปลูกมะนาวในน้ำ เวอร์ชั่น 2

เทคนิคการปลูกมะนาวในน้ำ เวอร์ชั่น 2

ธุรกิจติดดาว   ฟาร์มลูกพันธุ์ปลาดุก เงินล้าน

ธุรกิจติดดาว ฟาร์มลูกพันธุ์ปลาดุก เงินล้าน

เซียนตกปลาทาโร่

เซียนตกปลาทาโร่

ตกปลาช่อนทะเล

ตกปลาช่อนทะเล

จ สุรินทร์ อ ท่าตูม  บ้านแร้งไข่ ขุดหาแมงป่อง

จ สุรินทร์ อ ท่าตูม บ้านแร้งไข่ ขุดหาแมงป่อง