ขุดบ่อปลาดุก - YouTube
0.79715800285339


ขุดบ่อเลี้ยงปลาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เลี้ยงง่าย ดูแลง่าย และประหยัด

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เลี้ยงง่าย ดูแลง่าย และประหยัด

เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยกำไรบ่อละแสน

เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยกำไรบ่อละแสน

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (1)

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (1)

ไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง.mpg

ไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง.mpg

เลี้ยงกบแบบได้สองต่อ

เลี้ยงกบแบบได้สองต่อ

วิธีทำบ่อปลาเอง

วิธีทำบ่อปลาเอง

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

19 ปลาดุกบิ๊กอุย

19 ปลาดุกบิ๊กอุย

ยิ่งขุดยิ่งเจอทางสว่าง

ยิ่งขุดยิ่งเจอทางสว่าง

ตามทันแมงดานา

ตามทันแมงดานา

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน

เกษตรปราณีต 1 ไร่ - 2/4

เกษตรปราณีต 1 ไร่ - 2/4

การเลี้ยงกบและปลาดุก

การเลี้ยงกบและปลาดุก

Build รวมภาพตอนสร้างบ่อเลี้ยง

Build รวมภาพตอนสร้างบ่อเลี้ยง

ปลานิลมาแล้วจ้า

ปลานิลมาแล้วจ้า

ขายปลาดุกบิ๊กอุย พ่อให้มาฟาร์ม.mp4

ขายปลาดุกบิ๊กอุย พ่อให้มาฟาร์ม.mp4

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

การตกปลาดุก โดยโปร M.D.

การตกปลาดุก โดยโปร M.D.

ธุรกิจติดดาว   ฟาร์มลูกพันธุ์ปลาดุก เงินล้าน

ธุรกิจติดดาว ฟาร์มลูกพันธุ์ปลาดุก เงินล้าน

เทคนิคการปลูกมะนาวในน้ำ เวอร์ชั่น 2

เทคนิคการปลูกมะนาวในน้ำ เวอร์ชั่น 2

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (3)

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (3)

1 ไร่ไม่ยากไม่จน

1 ไร่ไม่ยากไม่จน

การเลี้ยงปลา - การเลี้ยงปลาในนาข้าว

การเลี้ยงปลา - การเลี้ยงปลาในนาข้าว

พบศพวัยรุ่นเสียชีวิตในบ่อปลา

พบศพวัยรุ่นเสียชีวิตในบ่อปลา