ขุดบ่อปลาดุก - YouTube
0.74565100669861


ขุดบ่อเลี้ยงปลาวิธีทำบ่อปลาเอง

วิธีทำบ่อปลาเอง

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เลี้ยงง่าย ดูแลง่าย และประหยัด

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เลี้ยงง่าย ดูแลง่าย และประหยัด

การเลี้ยงกบ ให้ได้กำไรสองต่อ

การเลี้ยงกบ ให้ได้กำไรสองต่อ

วิธีเลี้ยงกบ

วิธีเลี้ยงกบ

เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยกำไรบ่อละแสน

เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยกำไรบ่อละแสน

ขายปลาดุกบิ๊กอุย พ่อให้มาฟาร์ม.mp4

ขายปลาดุกบิ๊กอุย พ่อให้มาฟาร์ม.mp4

เกษตรปราณีต 1 ไร่ - 2/4

เกษตรปราณีต 1 ไร่ - 2/4

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (1)

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (1)

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

ปลานิลมาแล้วจ้า

ปลานิลมาแล้วจ้า

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (2)

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (2)

ยิ่งขุดยิ่งเจอทางสว่าง

ยิ่งขุดยิ่งเจอทางสว่าง

ธุรกิจติดดาว   ฟาร์มลูกพันธุ์ปลาดุก เงินล้าน

ธุรกิจติดดาว ฟาร์มลูกพันธุ์ปลาดุก เงินล้าน

การเลี้ยงกบและปลาดุก

การเลี้ยงกบและปลาดุก

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน

19 ปลาดุกบิ๊กอุย

19 ปลาดุกบิ๊กอุย

Build รวมภาพตอนสร้างบ่อเลี้ยง

Build รวมภาพตอนสร้างบ่อเลี้ยง

เลี้ยงกบ ต้นทุนต่ำ ด้วยกระชังบนดิน

เลี้ยงกบ ต้นทุนต่ำ ด้วยกระชังบนดิน

วิธีเลี้ยงหมูหลุม

วิธีเลี้ยงหมูหลุม

ไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง.mpg

ไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง.mpg

น้ำตกหินเทียมบ่อปลาคาร์ฟ.mp4

น้ำตกหินเทียมบ่อปลาคาร์ฟ.mp4

เทคนิคการปลูกมะนาวในน้ำ เวอร์ชั่น 2

เทคนิคการปลูกมะนาวในน้ำ เวอร์ชั่น 2

ปลาคาร์พความฝันและความทรงจำ

ปลาคาร์พความฝันและความทรงจำ

ปลาดุก อุย จันทบุรี

ปลาดุก อุย จันทบุรี